Medicina Muncii

Header Medicina Muncii

Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicală extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale. Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității angajaților.

 

Avantajele Medicare

Medicina Muncii_2

Experiența foarte mare pe care o deținem în domeniul medicinei muncii, capacitatea de a lucra cu firme medii și mari, cu fluctuații ridicate de personal și extindere în teritoriu, standardele înalte adoptate și pregătirea personalului medical, toate acestea recomandă Clinica Medicare ca partener ideal pentru depistarea și monitorizarea problemelor de sănătate ale angajaților companiilor din București și județele limitrofe.

Compania Medicare, prin Departamentul de Medicina Muncii, poate stabili și efectua toate investigatiile ce trebuie făcute de angajați, în funcție de postul pe care este încadrat fiecare dintre ei și de factorii de risc profesional la care sunt expuși, în conformitate cu prevederile normativelor generale de protecția muncii.

 

Servicii Oferite

Medicina Muncii3

Controalele de medicina muncii sunt un complex de examinări medicale de diferite specialități, prevăzute de lege ca facând parte din contractul de muncă și stabilite pentru fiecare meserie în parte.
Asistența de Medicina Muncii include:
· Efectuarea examenului clinic general de medicina muncii, vizat de medic specialist de medicina muncii
· Monitorizarea stării de sănătate a angajatului prin examenele medicale la angajare și periodice, conform legislației în vigoare
· Întocmirea dosarului medical și eliberarea Fișei de Aptitudine Profesională
· Întocmirea rapoartelor privind sănătatea angajaților și informarea angajatorului cu privire la starea de sănătate a angajaților și a posibilelor boli profesionale
· Eliberarea avizelor psihologice necesare fișei medicale
· Examinări medicale de profil – specifice activității fiecărei companii în parte

Pentru oferte personalizate va rugam sa ne contactati:

George Raceanu

Director Vanzari

0722.30.22.65

email: george.raceanu@clinica-medicare.ro

© 2016 Clinica Medicala MediCare